Frivilliga ResursgruppenVem kan vara med i en FRG?

 En frivillig resursgrupp består oftast av personer från olika
frivilligorganisationer.
De frivilligas olika intresseinriktningar och kunskaper ska
utnyttjas så att gruppens gemensamma
kompetens och
engagemang blir till nytta för hemkommunen.

Kommunens behov avgör vilken kompetens som ska ingå i
FRGn. För att vara med i FRG krävs att du är medlem i någon
av de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO), 
det finns arton stycken FFO’er.

 

Hur blir jag en FRG-are?

Är Du intresserad av att kunna hjälpa dina medmänniskor när det krisar till sig och själv vill ha en utbildning som gör dig mer beredd om det händer.

För att bli en FRG-are i Mark krävs:

  1. Medlemskap i  en frivillig försvarsorganisation, de flesta av oss är med i Marks Civilförsvarsförening
  2. Avklarad FRG-Grundutbildning* (Medlemsutbildning)

För mer detaljerad information om hur du blir medlem i Civilförsvarsförbundet i Mark hänvisar vi dig till Civilförsvarets hemsida för medlemskap.

Du kan också läsa mer om den Frivilliga Resursgruppen  på dess Facebook- och hemsida.

 

 Arbetsuppgifter för FRG inom Marks kommun:

Ställa sig till kommunens förfogande vid extraordinära händelser, kriser och andra utsatta lägen i fredstid
t. ex. upprätta informationsställen i kommunen, hjälpa till vid större olyckor. 


Hos oss är det alltid någonting på gång.

 

Upplysningar

Är du intresserad av att delta i Frivilliga Resursgruppens verksamhet, kontakta gärna vår gruppansvarig
ansvarig@frgmark.se