Styrelse


ordförande        Leif Isberg                leif.isberg51@gmail.com    0708-94 10 27    

v.ordförande     Hans Turesson        sm6mli@gmail.com

Administration  Erik Alvius                 erik@civilmark.se                0722-15 66 47

Ledamot             Peter Johansson      peter@frgmark.se

                             Anita Norrman         aeinorrman@gmail.com

Suppleant           Tony Einarsson        fibertony@gmail.com


 
 
 
Frivilliga Resursgruppen
Hemskydd
Utbildning HLR
Vill bli medlem i Civiförsvarsförbundet